top of page

Kääpäsuo - Pudasjärvi

Pudasjärvi vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Pudasjärvi

50-60 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Pudasjärvi aluetta.png

Yhteyshenkilö

Hannu Haavisto

hannu.haavisto@winda.fi

+358 40 502 8853

Hannu (2).png

Paikallisedustus

Timo Vähäkuopus

timovahakuopus67@gmail.com

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pudasjärven Kääpäsuolle. Hankealue on alustavasti noin 4800 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pudasjärven länsiosassa noin 14 km Pudasjärven keskustan länsipuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 50-60 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

bottom of page