Lauluräme - Kiuruvesi & Pyhäjärvi

Kiuruvesi vaakuna.png
Pyhäjärvi vaakuna.png

Pohjois-Savo

Kiuruvesi & Pyhäjärvi

15-20 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Yhteyshenkilö

Oscar Lindblom

oscar.lindblom@winda.fi

+358 40 166 2227

photo ol_edited.png
Lauluräme aluetta.PNG

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kiuruveden ja Pyhäjärven Laulurämeelle.  Hankealue on alustavasti noin 1 400 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kiuruveden länsiosassa ja Pyhäjärven itäosassa. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 15-20 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

2021

Syksy 2021

- Kaavoitussopimukset

- YVA käynnistetään

2022

Syksy-Talvi 2022

- Kaavaehdotusten

viimeistely

2023

Syksy-Talvi 2023

- Lainvoimaiset kaavat

2024-2025

Talvi 2024

- Rakennusluvat

Kevät 2024

- Rakennustyöt käynnistetään