Lauluräme - Kiuruvesi & Pyhäjärvi

Kiuruvesi vaakuna.png
Pyhäjärvi vaakuna.png

Pohjois-Savo

Kiuruvesi & Pyhäjärvi

10-21 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Oscar Lindblom

oscar.lindblom@winda.fi

+358 40 166 2227

Oscar Lindblom
Lauluräme aluetta.PNG

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kiuruveden ja Pyhäjärven Laulurämeelle. Hankealue on alustavasti noin 1600 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kiuruveden länsiosassa ja Pyhäjärven itäosassa. Alueelle suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tietoa hankkeen YVA-menettelystä:

Laulurämeen tuulivoimahanke (ympäristö.fi)

Ajankohtaista

11/2021 - Kiuruveden kaupunki on hyväksynyt Laulurämeen hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

 

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kevät 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

Talvi 2023-24

- Lainvoimainen kaava

2024

 

Kevät 2024

- Rakennusluvat

Kesä 2024

- Rakennustyöt käynnistetään

2025-2026

2025-26

- Rakennustyöt