Linnanharju - Kalajoki

Kalajoki vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Kalajoki

18-25 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Aino Huotari

aino.huotari@winda.fi

+358 44 776 5014

Aino Huotari

Paikallisedustus

Mika Vihelä

mika.vihela@gmail.com

photo mv_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kalajoen Linnanharjulle. Hankealue on alustavasti noin 1700 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kalajoen eteläosassa noin 4 km Hillilän kaakkoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 18-25 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Linnanharjun hanketta kehitetään yhdessä Kannuksen Tuohirämeen hankkeen kanssa. 

Aikataulu

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Syksy-Talvi 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

Syksy-Talvi 2024

- Lainvoimainen kaava

Talvi 2024-25

- Rakennusluvat

2025-2026

Kesä 2025

- Rakennustyöt käynnistetään