top of page

Linnanharju - Kalajoki

Kalajoki vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Kalajoki

18-25 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Edgar Kekkonen

edgar.kekkonen@winda.fi

+358 40 168 6937

Edgar (1).png

Paikallisedustus

Mika Vihelä

mika.vihela@gmail.com

photo mv_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kalajoen Linnanharjulle. Hankealue on alustavasti noin 1700 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kalajoen eteläosassa noin 4 km Hillilän kaakkoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 18-25 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Linnanharjun hanketta kehitetään yhdessä Kannuksen Tuohirämeen hankkeen kanssa.

Ajankohtaista

04/2023 - Hankkeen YVA-ohjelma on julkaistu 27.4. Ohjelma on nähtävillä 27.4-29.5.
Voit tutustua ohjelmaan Ympäristöhallinnon verkkosivuilla: Linnanharjun tuulivoimahanke (ympäristö.fi).

06/2022 - Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Tuohirämeen hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Syksy-Talvi 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

Syksy-Talvi 2024

- Lainvoimainen kaava

2025-2026

Kevät 2025

- Rakennusluvat

Kesä 2025

- Rakennustyöt käynnistetään

bottom of page