top of page

Pyöriänneva - Pyhäntä

Pyhäntä vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Pyhäntä

22-26 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Hannele Konsén

hannele.konsén@winda.fi

+358 50 307 6265

Hannele (1).png

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen

raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

Tuomo Tamminen

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pyhännän Pyöriännevalle. Hankealue on alustavasti noin 2022,79 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pyhännän koillisosassa noin 7 km Tavastkengän itäpuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 22-26 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tietoa hankkeen YVA-menettelystä:

Pyöriännevan tuulivoimahanke (ympäristö.fi)

Ajankohtaista

04/2023 - Osana YVA-selvitystä lähetettiin asukaskysely 10 km hankealueesta asuville

03/2023 - Pyöriännevan tuulipuistohankkeen yleisötilaisuus Pyhännällä 16.3.

12/2022 - YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin Pyhännällä 8.12.

11/2022 - Maanomistajatilaisuus ja avoin yleisötilaisuus pidettiin 8.-9.11. Pyhännällä

09/2021 - Pyhännän kunta on hyväksynyt Pyöriännevan hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kesä 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

 

Kesä 2024

- Lainvoimainen kaava

Syksy 2024

- Rakennusluvat

2025-2026

Talvi 2025

- Rakennustyöt käynnistetään

2025-2026

- Rakennustyöt

bottom of page