Pyöriänneva - Pyhäntä

Pyhäntä vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Pyhäntä

20-25 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Pyhäntä aluetta.PNG

Yhteyshenkilö

Oscar Lindblom

oscar.lindblom@winda.fi

+358 40 166 2227

photo ol_edited.png

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen

raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

photo tt_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pyhännän Pyöriännevalle.  Hankealue on alustavasti noin 1 800 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pyhännän koillisosassa noin 7 km Tavastkengän itäpuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-25 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

2021

Syksy 2021

- Kaavoitussopimus

- YVA käynnistetään

2022

Syksy-Talvi 2022

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2023

Syksy-Talvi 2023

- Lainvoimainen kaava

2024-2025

Talvi 2024

- Rakennusluvat

Kevät 2024

- Rakennustyöt käynnistetään