top of page

Pyöriänneva - Pyhäntä

Pyhäntä vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Pyhäntä

26-31 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Tuomas Hooli

tuomas.hooli@winda.fi

Tuomas Hooli

Yhteyshenkilö

Hannele Konsén

hannele.konsén@winda.fi

+358 50 307 6265

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen

raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

Tuomo Tamminen

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pyhännän Pyöriännevalle. Hankealue on alustavasti noin 2580 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pyhännän koillisosassa noin 7 km Tavastkengän itäpuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 26-31 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tietoa hankkeen YVA-menettelystä:

Pyöriännevan tuulivoimahanke (ympäristö.fi)

Ajankohtaista

12/2022 - YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin Pyhännällä 8.12.

11/2022 - Maanomistajatilaisuus ja avoin yleisötilaisuus pidettiin 8.-9.11. Pyhännällä

09/2021 - Pyhännän kunta on hyväksynyt Pyöriännevan hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kesä 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

 

Kesä 2024

- Lainvoimainen kaava

Syksy 2024

- Rakennusluvat

2025-2026

Talvi 2025

- Rakennustyöt käynnistetään

2025-2026

- Rakennustyöt

bottom of page