Pyöriänneva - Pyhäntä

Pyhäntä vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Pyhäntä

20-25 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Pyhäntä aluetta.PNG

Yhteyshenkilö

Oscar Lindblom

oscar.lindblom@winda.fi

+358 40 166 2227

Oscar Lindblom

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen

raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

Tuomo Tamminen

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Pyhännän Pyöriännevalle. Hankealue on alustavasti noin 1800 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Pyhännän koillisosassa noin 7 km Tavastkengän itäpuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-25 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Ajankohtaista

09/2021 - Pyhännän kunta on hyväksynyt Pyöriännevan hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

 

Syksy 2022

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2023

Kesä 2023

- Lainvoimainen kaava

Talvi 2023-24

- Rakennusluvat

2024

 

Kevät 2024

- Rakennustyöt käynnistetään

2025-2026

2025

- Rakennustyöt