top of page

Siltaneva - Teuva

Etelä-Pohjanmaa

Teuva

7-11 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Teuva.png

Yhteyshenkilö

Edgar Kekkonen

edgar.kekkonen@winda.fi

+358 40 168 6937

Edgar (1).png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Teuvan Siltanevalle. Hankealue on alustavasti noin 1000 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Teuvan pohjoisosassa Kurikan rajalla. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 7-11 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

bottom of page