top of page

Susisuo - Vaala

800px-Vaala.vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Vaala

13-17 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Hankevastaava

Ronja Stauffer

ronja.stauffer@winda.fi

+358 40 162 8015

Ronja (2).png

Yhteyshenkilö

Hannu Haavisto

hannu.haavisto@winda.fi

+358 40 502 8853

Hannu (2).png
Screenshot 2023-05-05 101010.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Vaalan Susisuolle. Hankealue on alustavasti noin 1400 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee noin 23km koiliseen Vaalan keskustasta, Otermantien pohjoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 13-17 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

Hankkeen aikataulu tarkentuu hankekehityksen edetessä.

bottom of page