Tuohiräme - Kannus

Kannus vaakuna.png

Keski-Pohjanmaa

Kannus

15-20 turbiinia

Luontoselvitykset käynnissä

Tuohiräme aluetta.png

Yhteyshenkilö

Aino Huotari

aino.huotari@winda.fi

+358 44 776 5014

Aino Huotari

Paikallisedustus

Mika Vihelä

mika.vihela@gmail.com

photo mv_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kannuksen Tuohirämeelle. Hankealue on alustavasti noin 1300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kannuksen pohjoisosassa noin 4 km Kannuksen keskustaajaman pohjoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 15-20 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Tuohirämeen hanketta kehitetään yhdessä Kalajoen Linnanharjun hankkeen kanssa. 

Aikataulu

2022

Kevät-Kesä 2022

- Kaavoitussopimus

- YVA käynnistetään

2023

Syksy-Talvi 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

Syksy-Talvi 2024

- Lainvoimainen kaava

2025-2026

Kevät 2025

- Rakennusluvat

Kesä 2025

- Rakennustyöt käynnistetään