top of page

Tuohiräme - Kannus

Kannus vaakuna.png

Keski-Pohjanmaa

Kannus

15-23 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Edgar Kekkonen

edgar.kekkonen@winda.fi

+358 40 168 6937

Edgar (1).png

Paikallisedustus

Mika Vihelä

mika.vihela@gmail.com

photo mv_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kannuksen Tuohirämeelle. Hankealue on alustavasti noin 1300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kannuksen pohjoisosassa noin 4 km Kannuksen keskustaajaman pohjoispuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 15-23 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Tuohirämeen hanketta kehitetään yhdessä Kalajoen Linnanharjun hankkeen kanssa. 

Ajankohtaista

04/2023 - Hankkeen YVA-ohjelma on julkaistu 27.4. Ohjelma on nähtävillä 27.4-29.5.
Voit tutustua ohjelmaan Ympäristöhallinnon verkkosivuilla: Tuohirämeen tuulivoimahanke (ympäristö.fi).

06/2022 - Kannuksen kaupunki on hyväksynyt Tuohirämeen hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Syksy-Talvi 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

Syksy-Talvi 2024

- Lainvoimainen kaava

2025-2026

Kevät 2025

- Rakennusluvat

Kesä 2025

- Rakennustyöt käynnistetään

bottom of page