Ukonkangas - Puolanka

Puolanka vaakuna.png

Kainuu

Puolanka

24-35 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Ukonkangas aluetta.PNG

Yhteyshenkilö

Tuomas Hooli

tuomas.hooli@winda.fi

Tuomas Hooli

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen

raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

Tuomo Tamminen

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Puolangan Ukonkankaalle. Hankealue on alustavasti noin 3100 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Puolangan lounaisosassa noin 2 km Puokion itäpuolella. Alueelle suunnitellaan enintään 34 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tietoa hankkeen YVA-menettelystä:

Ukonkankaan tuulivoimahanke (ympäristö.fi)

Ajankohtaista

06/2022 - YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus 13.6. klo 17.30 

Yleisötilaisuus pidettiin hybriditilaisuutena Puolangan kunnanviraston valtuustosalissa.

11/2021 - Puolangan kunta on hyväksynyt Ukonkankaan hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

 

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kevät 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

Talvi 2023-24

- Lainvoimainen kaava

2024

 

Kevät 2024

- Rakennusluvat

Kesä 2024

- Rakennustyöt käynnistetään

2025-2026

2025-26

- Rakennustyöt