Ukonkangas - Puolanka

Puolanka vaakuna.png

Kainuu

Puolanka

25-30 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Ukonkangas aluetta.PNG

Yhteyshenkilö

Jarkko Simpura

jarkko.simpura@winda.fi

+358 40 162 3920

Jarkko Simpura.jpg

Paikallisedustus

Tuomo Tamminen

raahentuulivoimaconsulting@gmail.com

photo tt_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Puolangan Ukonkankaalle. Hankealue on alustavasti noin 2 000 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Puolangan lounaisosassa noin 2 km Puokion itäpuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 25-30 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

2021

Syksy 2021

- Kaavoitussopimus

- YVA käynnistetään

2022

Syksy-Talvi 2022

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2023

Syksy-Talvi 2023

- Lainvoimainen kaava

2024-2025

Talvi 2024

- Rakennusluvat

Kevät 2024

- Rakennustyöt käynnistetään