Verkasalo - Alavieska & Kalajoki & Ylivieska

Alavieska vaakuna.png
Kalajoki vaakuna.png
Ylivieska vaakuna.png

Pohjois-Pohjanmaa

Alavieska & Kalajoki & Ylivieska

20-30 turbiinia

Kehitysvaiheessa

Verkasalo aluetta.PNG

Yhteyshenkilö

Jarkko Simpura

jarkko.simpura@winda.fi

+358 40 162 3920

Jarkko Simpura.jpg

Paikallisedustus

Mika Vihelä

mika.vihela@gmail.com

photo mv_edited.png

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Alavieskan, Kalajoen ja Ylivieskan Verkasaloon.  Hankealue on alustavasti noin 2 300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Alavieskan eteläosassa, Kalajoen kaakkoisosassa sekä Ylivieskan länsiosassa. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-30 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Aikataulu

2021

Syksy 2021

- Kaavoitussopimukset

- YVA käynnistetään

2022

Syksy-Talvi 2022

- Kaavaehdotusten

viimeistely

2023

Syksy-Talvi 2023

- Lainvoimaiset kaavat

2024-2025

Talvi 2024

- Rakennusluvat

Kevät 2024

- Rakennustyöt käynnistetään