Volkkilankangas - Kivijärvi

Kivijärvi vaakuna.png

Keski-Suomi

Kivijärvi

20-30 turbiinia

Luontoselvitykset käynnissä

Haapalamminkangas aluetta.PNG

Yhteyshenkilö

Aino Huotari

aino.huotari@winda.fi

+358 44 776 5014

Aino Huotari

Paikallisedustus

Arto Sorsamäki

artsor@kase.fi

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kivijärven Volkkilankankaalle. Hankealue on alustavasti noin 2300 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kivijärven pohjoisosassa noin 3 km Puralankylän länsipuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 20-30 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Ajankohtaista

02/2022 - Kivijärven kunta on hyväksynyt Volkkilankankaan hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

Talvi-Kevät 2022

- Kaavoitussopimus

- YVA käynnistetään

2023

Kesä 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

Kevät-Kesä 2024

- Lainvoimainen kaava

Syksy 2024

- Rakennusluvat

2025-2026

Talvi 2024-25

- Rakennustyöt käynnistetään