top of page

Volkkilankangas - Kivijärvi

Kivijärvi vaakuna.png

Keski-Suomi

Kivijärvi

16-22 turbiinia

YVA ja kaavoitus käynnissä

Yhteyshenkilö

Hannele Konsén

hannele.konsén@winda.fi

+358 50 307 6265

Hannele (1).png

Paikallisedustus

Arto Sorsamäki

artsor@kase.fi

Winda Energy suunnittelee tuulipuistoa Kivijärven Volkkilankankaalle. Hankealue on alustavasti noin 1750 hehtaarin kokoinen ja sijaitsee Kivijärven pohjoisosassa noin 3 km Puralankylän länsipuolella. Alueelle suunnitellaan alustavasti noin 16-22 tuulivoimalaa. Voimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuvat maanomistajien kanssa käytävien keskustelujen ja kaavoitusprosessin myötä. Kaavoituksen ohella alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Ajankohtaista

02/2022 - Kivijärven kunta on hyväksynyt Volkkilankankaan hankkeen kaavoitusaloitteen

Aikataulu

2022

YVA ja kaavoitus käynnissä

2023

Kesä 2023

- Kaavaehdotuksen

viimeistely

2024

Kesä 2024

- Lainvoimainen kaava

Syksy 2024

- Rakennusluvat

2025-2026

Talvi 2025

- Rakennustyöt käynnistetään

2025-26

- Rakennustyöt

bottom of page